Contact us

  • Modex LTD

Mezhyhirska St, 1, Kyiv, Ukraine

+38 044.290.0370 / info@modex.one

Mon-Fri 9:00 am to 6:00 pm