Ми домагаємося максимальної точності моделей завдяки індивідуальному підходу до кожного клієнта і розуміння специфіки
різних галузей бізнесу

З ЧОГО ПОЧАТИ

Бізнес моделювання дозволяє швидше аналізувати інформацію, точніше оцінювати ризики та можливості, завдяки чому розвиватися навіть в період ринкової невизначеності або стагнації.

Ми - команда досвідчених фінансових аналітиків, розробників програмного забезпечення, фахівців з обробки та аналітики великих даних, а також математичного моделювання. Метою нашої команди є допомога в розвитку вашої компанії. Ми поєднуємо ґрунтовні наукові знання з великим досвідом роботи в бізнесі та глибоким розумінням фінансового і сировинного ринків, а також ринку послуг.

Рішення проблем і досягнення цілей за допомогою бізнес-моделювання

1. Визначення завдань або цілей

Формулюємо запит з клієнтом, аналізуємо поточну ситуації та її ретроспективу

2. Формулювання гіпотез

На базі поставлених цілей виробляємо варіативні моделі, які перевіряємо за допомогою емпіричних даних

3. Моделювання рішення
і відбір змінних

Аналізуємо перспективи в разі збереження або зміни ринкової динаміки за допомогою методів предикативної аналітики і прикладної статистики, алгоритмічного підходу, машинного навчання та моделювання

4. Збір і аналіз даних

Досліджуємо і перевіряємо інформацію із баз даних та систем звітності із застосуванням статистичного аналізу і аналізу просторових даних

5. Аналіз моделей, оптимізація роботи
компанії і визначення стратегії

З урахуванням отриманої інформації створюємо модель розвитку для бізнесу, прописуємо покрокову інструкцію з діями, які потрібно здійснити для досягнення поставлених цілей, і маркерами проміжних підсумків, спираючись на дані статистичної моделі

6. Презентація клієнту
і вибір оптимального рішення

Отримані дані презентуємо керівництву і власникам бізнесу

7. Створення IT-системи

Створюємо інформаційно-аналітичну систему з подальшою інтеграцією в DSS, OLAP, ERP, або ж відокремленим розгортанням системи на ресурсах клієнта

8. Підтримка моделі і навчання

Актуалізуємо модель IT-системами, проводимо для клієнтів регулярні тренінги, а також здійснюємо постійне консультування з питань впровадження та підтримки побудованої моделі