БІЗНЕС МОДЕЛЮВАННЯ - ЦЕ АНАЛІТИКА ДАНИХ І ПРОРАХУНОК СЦЕНАРІЇВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗВАЖЕНИХ БІЗНЕС-РІШЕНЬ

ПРО НАС

Концепція Modex – це поєднання великих даних, бізнес-аналітики та розробки програмного забезпечення, яке надає можливість керівникам приймати найбільш ефективні бізнес-рішення.

За допомогою інструментів бізнес-моделювання Modex визначає можливості для зростання бізнесу кожного конкретного клієнта, допомагає вибудувати відкриту систему управління і підтримку прийняття рішень, формує стратегію розвитку, покращує позиції клієнта на ринку.

Ми аналізуємо ринки на глибинному структурному рівні і прогнозуємо їх динаміку, моделюємо бізнес-процеси клієнта та прораховуємо потенційні результати рішень менеджменту. Команда фахівців з аналітики, моделювання, роботи з даними та програмним забезпеченням (ПЗ) забезпечує системний підхід в бізнес-моделюванні, що включає як розробку, так підтримку моделі.

БІЗНЕС МОЖЕ ВАГОМО ПОЛІПШИТИ СВОЇ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ДАНИХ ПОБУДОВАНИХ НАМИ МОДЕЛЕЙ

РУШІЙНА СИЛА MODEX - ЦЕ ЗАВЗЯТА КОМАНДА ІЗ ПРИСТРАСНОЮ ЛЮБОВ'Ю ДО РОБОТИ

Засновники Modex мають багатий досвід у теоретичній та практичній сферах бізнесу. Кожен з них робить вагомий внесок у науку в своїх галузях: економіці, фінансах, ризик-менеджменті, машинному навчанні, розробці програмного забезпечення (ПЗ), нейролінгвістичному програмуванні та бізнес-аналітиці. Детальніше про нашу команду читайте ТУТ.

УНІКАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО КОЖНОГО КЛІЄНТА

Ми зацікавлені у покращенні фінансових показників клієнтів, тому ретельно вивчаємо цілі і стримуючі фактори кожного бізнесу. Ми робимо індивідуальну аргументовану аналітику для компаній, виходячи з реальної ситуації і прогнозуємо можливі наслідки прийнятих рішень. Ми допомагаємо побудувати фінансову модель бізнесу і за необхідності готові провести переговори щодо продажу бізнесу або злиття чи поглинання (M&A).

КОМБІНАЦІЯ НАШИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЕФЕКТ СИНЕРГІЇ НА КОРИСТЬ КЛІЄНТА

Modex – це неповторне поєднання досвіду і навичок в галузі фінансового моделювання та IT-технологій, за допомогою яких ми домагаємося найамбітніших цілей. За допомогою аналізу даних клієнта і ринку, моделювання різних сценаріїв і підтримки моделей IT-рішеннями ми в повній мірі розкриваємо потенціал кожного бізнесу і знаходимо найдієвіші шляхи для його реалізації.

ПОШУК МОЖЛИВОСТЕЙ І ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ

НАШІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Ми формуємо стратегію розвитку і створюємо робочу бізнес-модель з урахуванням специфіки бізнесу та кон’юнктури ринку.

Допоможемо знайти партнера для інвестування в бізнес, підготувати тизер про інвестиційний проект для інвестора.

БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ

Ми створюємо ефективний інструмент для реалізації запропонованої бізнес-моделі.

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Ми оцінюємо поточний стан компанії, виявляємо стримуючі фактори і знаходимо можливості для оптимізації.

При необхідності, допоможемо оцінити вартість бізнесу, інвестиційного проекту.

БІЗНЕС, ФІНАНСОВИЙ ТА
ІТ-КОНСАЛТИНГ

Ми визначаємо і оцінюємо ризики, що впливають на досягнення стратегічних і операційних цілей, здійснюємо моніторинг ризиків.

Побудуємо схему
хеджування від падіння ціни товару, створимо модель управління
валютними ризиками.

РИЗИК-
МЕНЕДЖМЕНТ

Ми проводимо тренінги з метою навчання персоналу і підвищення результативності роботи організації.

БІЗНЕС- ОСВІТА

АНАЛІЗ ВЕЛИКИХ ДАНИХ

Для досягнення оптимального результату ми використовуємо різноманітні методи і підходи, в тому числі описовий, предикативний і прескриптивний методи обробки, аналітику великих даних (big data) і машинне навчання в поєднанні з IT-системами, щоб надати весь необхідний набір послуг для прийняття зважених управлінських рішень.

ПОСТІЙНА ПІДТРИМКА

На всіх етапах ми здійснюємо підтримку моделі IT-системами, проводимо для клієнтів регулярні тренінги, а також здійснюємо постійне консультування з питань впровадження та підтримки побудованої моделі

СИМУЛЯТИВНИЙ ЕТАП
оптимізація роботи компанії

Ми створюємо модель розвитку для бізнесу на основі отриманої інформації та застосовуючи алгоритми, бізнес-правила і машинне навчання. Ми проводимо факторний аналіз, формуємо стратегію і модеруємо її впровадження з метою підвищення прибутковості клієнта

ПРОГНОЗНИЙ ЕТАП
прогнозування і моделювання

Аналізуємо перспективи як в разі збереження, так і зміни ринкової динаміки, використовуючи предикативну аналітику із застосуванням прикладної статистики, алгоритмічного підходу, машинного навчання та моделювання

ОПИСОВИЙ ЕТАП
збір історичних даних, їх очищення, опис та аналіз

Ми уточнюємо запит, аналізуємо поточну ситуацію та її ретроспективу із використанням баз даних, систем звітності та методів статистичного аналізу