Ми домагаємося максимальної точності моделей завдяки індивідуальному підходу до кожного клієнта і розуміння специфіки
різних галузей бізнесу

З ЧОГО ПОЧАТИ

Бізнес моделювання дозволяє швидше аналізувати інформацію, точніше оцінювати ризики та можливості, завдяки чому розвиватися навіть в період ринкової невизначеності або стагнації.

Ми – команда досвідчених фінансових аналітиків, розробників програмного забезпечення, фахівців з обробки та аналітики великих даних, а також математичного моделювання. Метою нашої команди є допомога в розвитку вашої компанії. Ми поєднуємо ґрунтовні наукові знання з великим досвідом роботи в бізнесі та глибоким розумінням фінансового і сировинного ринків, а також ринку послуг.

РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ І ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ АБО ЦІЛЕЙ

Формулюємо запит з клієнтом, аналізуємо поточну ситуації та її ретроспективу

2. ФОРМУЛЮВАННЯ ГІПОТЕЗ

На базі поставлених цілей виробляємо варіативні моделі, які перевіряємо за допомогою емпіричних даних

3. МОДЕЛЮВАННЯ РІШЕННЯ
І ВІДБІР ЗМІННИХ

Аналізуємо перспективи в разі збереження або зміни ринкової динаміки за допомогою методів предикативної аналітики і прикладної статистики, алгоритмічного підходу, машинного навчання та моделювання

4. ЗБІР І АНАЛІЗ ДАНИХ

Досліджуємо і перевіряємо інформацію із баз даних та систем звітності із застосуванням статистичного аналізу і аналізу просторових даних

5. АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ, ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ
КОМПАНІЇ І ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ

З урахуванням отриманої інформації створюємо модель розвитку для бізнесу, прописуємо покрокову інструкцію з діями, які потрібно здійснити для досягнення поставлених цілей, і маркерами проміжних підсумків, спираючись на дані статистичної моделі

6. ПРЕЗЕНТАЦІЯ КЛІЄНТУ
І ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ

Отримані дані презентуємо керівництву і власникам бізнесу

7. СТВОРЕННЯ IT-СИСТЕМИ

Створюємо інформаційно-аналітичну систему з подальшою інтеграцією в DSS, OLAP, ERP, або ж відокремленим розгортанням системи на ресурсах клієнта

8. ПІДТРИМКА МОДЕЛІ І НАВЧАННЯ

Актуалізуємо модель IT-системами, проводимо для клієнтів регулярні тренінги, а також здійснюємо постійне консультування з питань впровадження та підтримки побудованої моделі